Waarom nog weer een Bijbelschool?!

Je zegt wellicht: 'alweer een Bijbelschool - hebben we dat nou nodig?'  Ja, zeggen wij met overtuiging, omdat onze opzet  anders en uniek zal zijn. Ons doel is dat, als resultaat van deze opleiding er over enkele jaren in ons land meerdere gelovigen zijn met een vruchtbare onderwijsbediening vol van de kracht van Gods Geest.

We ervaren de noodzaak om de unieke rol van de leraar in het het geheel van de vijfvoudige bediening weer te herstellen. Vroeger was de plek van het leraarschap groot in het leiderschap van de kerk en in de bediening van de predikant. In onze tijd, echter, heeft goed Bijbelonderwijs steeds minder betekenis en worden gelovigen soms maar in heel geringe mate toegerust om de Bijbel te begrijpen en toe te passen in hun leven.

We zijn positief over de terugkeer van de apostolische en profetische voortrekkersrol binnen de vijfvoudige bediening (Ef 4:11) in de gemeente. De rol van de leraar is er om het apostolische leiderschap te ondersteunen door dit te verankeren in het Woord van God. En soms is het nodig om het leiderschap van de andere vier leiderschapsbedieningen te corrigeren en bij te sturen in de richting die Gods Woord bedoelt. Zo zorgen we dat de keuzes die we maken, blijven binnen de veilige grenzen van Gods Woord.