Tien zaterdagen per jaar

Het programma zal bestaan uit tien zaterdagen van 9.30 tot 16.00 uur. Het accent ligt op leren goed met Gods Woord om te gaan (Exegese en Hermeneutiek). De insteek zal zijn de studenten als het ware 'in de keuken te laten kijken', door hen mee te nemen in het proces van Bijbelstudie. Studieopdrachten helpen hen dit vervolgens ook zelf zo te kunnen doen.

De drie docenten zullen elke zaterdag een derde deel voor hun rekening nemen. Peter zal nadruk leggen op het uitleggen van tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament vanuit de verbanden met het Oude Testament en de Joodse manier van onderwijzen. Vanessa richt zich op de boeken van Mozes en het eerst deel van het Oude Testament, en zal daarbij nadruk leggen op de grote lijnen, de verbanden, de unieke bijdrage van elk Bijbelboek en hun onderlinge verbanden en samenhang. Peter en Vanessa zullen de studenten wegwijs maken in de techniek en toepassing van woordstudies. Frans zal zich vooral richten op de eerste Korintebrief. Dat Bijbelboek is bij uitstek geschikt om de principes van exegese en hermeneutiek toe te passen.

We starten met een nieuwe groep studenten in januari 2018. Net als in 2017 verwachten we gemotiveerde studenten uit heel het land en vanuit diverse kerkelijke achtergronden. Dat zal de opleiding nog boeiender maken.

Presentie en inleveren van studieopdrachten is in principe verplicht en zal gemiddeld 20 uur per maand vereisen. Het resultaat van deze presentie en zelfstudie is doorslaggevend om te kunnen doorstromen in een tweede jaar.

In een vervolgjaar met tweedejaars studenten zal de nadruk liggen op het communiceren van Gods Woord door middel van prediking en Bijbelstudie (Spreekvaardigheid en Homiletiek). Er zullen dan vooral praktijkopdrachten zijn. Op hun lesdagen wordt gewerkt in kleinere groepen, zodat meer studenten in de praktijk aan de slag kunnen. Van de huidige groep studenten zal een deel doorgaan met dit vervolg. Zij zullen dan les krijgen op dezelfde tien zaterdagen als de nieuwe eerstejaars groep van 2018.