Wat vragen we van de deelnemers?

Je wordt als student toegelaten tot deze opleiding wanneer we in contact met jou ervaren dat er een roeping ligt op jouw leven om namens God en vanuit Gods Woord te onderwijzen. Een andere uitspraak van Paulus uit 2 Timoteus 2 staat daarbij model. In een wat vrije vertaling staat daar: "Doe je best om God te dienen met alles wat je bent. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor het werk dat je hebt gedaan. Zorg er dus voor dat je Gods woord van de waarheid op de juiste manier leert, uitlegt en toepast." (2 Tim 2:15, Basis Bijbel) Dit is roeping gecombineerd met focus, motivatie, ijver en inzet. Wij leggen de lat hoog. Het is als het leren van een ambacht - het ambacht van de Bijbelleraar.

Bij aanmelding vragen we van jou om een uitgebreide motivatie te schrijven. Een positieve referentie en aanbeveling van jouw voorganger is ook nodig. We willen graag dat jouw gemeente-leiding met deelname instemt, dat je niet nog een heel jonge gelovige bent, en dat je al enige ervaring hebt in gemeentewerk. We gaan in gebed over elke aanmelding en willen zo zelf ook Gods instemming ervaren over jouw deelname. Uiteindelijk geeft dit laatste de doorslag voor toelating van studenten en gaan we over dat besluit niet meer in discussie (voor geval je niet wordt toegelaten). Van studenten wordt verwacht dat zij alle lesdagen aanwezig zijn en alle studieopdrachten uitvoeren, behoudens uitzonderingen die met ons worden overlegd. Elke maand zullen er diverse studieopdrachten zijn met een gemiddelde belasting van ongeveer 20 uren per maand. We stellen geen eisen wat betreft vooropleiding, maar het niveau zal pittig zijn - hoewel niet academisch van stijl.