Peter en Vanessa - Hoofddocenten

Hallo, ik ben Peter Steffens. Ik ben getrouwd met Vanessa en ruim veertig jaar fulltime werkzaam in het Evangelie. Als kind ben ik op een jeugdkamp tot geloof gekomen en vanaf mijn vijftiende begon ik met het geven van Bijbelstudies. Hoewel ik ook andere dingen heb gedaan in het kader van het evangelie (als kinderwerker, aanbiddingsleider, leider van een gospel- en evangelisatiegroep in de jaren zeventig, oprichter van het landelijke gebedswerk ‘Op de Bres’ en als medeoprichter van de ‘School voor gebed’ in de jaren tachtig) ervoer ik steeds meer dat de Here God mij in het bijzonder voor het onderwijs had geroepen. Ik heb het voorrecht gehad om in de jaren negentig bij de Rabbijnen in Jeruzalem te kunnen studeren en om het land Israël beter te leren kennen. Doordat ik de Bijbel in de oorspronkelijke talen heb leren lezen (Bijbels Hebreeuws en Grieks) en daarnaast kennis heb gekregen van de Rabbijnse literatuur en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament, is mijn liefde en waardering voor Gods Boek alleen maar toegenomen.  Het is mijn hartsverlangen om de kracht van Gods Woord, evenals het profetische aspect van de Bijbel, toegankelijk te maken voor volgende generaties onderwijzers; mensen die hetzelfde sterke verlangen hebben om Gods Boodschap met anderen te delen.

Hallo, ik ben Vanessa Steffens. Ik ben in Zimbabwe geboren en getogen en nu zeer gelukkig met Peter getrouwd. Na mijn universitaire studie heb ik jarenlang succesvol in het bedrijfsleven gewerkt. Eveneens ben ik een gediplomeerd fysiotherapeut. Enkele jaren nadat de Heere God mij naar Nederland had geleid ervoer ik dat Hij van me vroeg om Zijn gemeente te gaan dienen. 
Ik deel mijn mans passie voor Gods Woord. Het blijft voor mij intrigerend en buitengewoon boeiend. Als ik daar niet over zou praten, dan heb ik het gevoel dat ik kan ontploffen. Ik kom niet uit een gelovige achtergrond, maar ik heb zelf de kracht van de Bijbel geproefd. Mijn vreugde nam gigantisch toe, toen ik merkte dat Gods Woord net zoveel in de levens van anderen kon bewerken als in mijn eigen leven. Ik merk dat God gebruik maakt van mijn achtergrond (en mijn soms wat ongewoon gebruik van de Nederlandse taal) om Nederlanders op een frisse, en misschien wat onverwachtse manier, te laten kijken naar de Bijbel. Mijn verlangen is om anderen aan te sporen om de vreugde en de vrede te mogen proeven die Gods Woord en Gods aanwezigheid tot stand brengt in de harten van diegenen die zich uitstrekken naar inzicht.

Het is heel lang onze droom en ons verlangen geweest om mensen die ervaren dat God hun roept in onderwijs en in een leraarsbediening hiertoe structureel toe te rusten. Toen Frans Blok naar ons toe kwam met het voorstel om een opleiding te ontwikkelen - juist om mensen in de leraarsbediening toe te rusten - was dit het antwoord op jarenlang stil gebed. Niet alleen omdat hij dezelfde visie met ons deelt, maar ook omdat we in hem dezelfde liefde voor Gods Woord proeven en dezelfde bewogenheid van Gods Geest. Zijn vakkundigheid in het geven van onderwijs is onmiskenbaar voor iedereen die hem heeft horen spreken.

Frans Blok - Schoolleider

Hallo, ik ben Frans Blok. Ik ben getrouwd met Evelien en heb vier kinderen. Na enkele jaren schoolleider te zijn geweest van een Bijbelschool in Nederland, ben ik met mijn gezin naar Albanië verhuisd om daar een voorgangersopleiding te starten. Die is er gekomen en bestaat nog steeds onder de naam Albanian Bible Institute. Na negen jaren op het zendingsveld kwamen we terug naar Nederland en werd ik voorganger van een gemeente in Alkmaar. Deze gemeente heet nu CityLight Alkmaar. Het voorgangerschap van deze gemeente heb ik anderhalf jaar geleden overgedragen aan een jongere mede-voorganger. Ik ben nu voorganger in Haarlem, waar een andere pinkstergemeente al een tijdje op zoek was naar een voorganger.

In deze gemeente leerde ik Peter en Vanessa Steffens kennen. Zij zijn bijzondere mensen en hebben een erkende onderwijsbediening met bekendheid in heel Nederland. Ook spreken zij vaak op andere plaatsen in de wereld. De diepgang van hun onderwijs combineren zij met een merkbare afhankelijkheid van de Heilige Geest. God gaf me de wens om rondom hun onderwijsbediening een opleiding te creeren voor nieuwe Bijbelleraren - op een manier die nog niet bestaat in Nederland. 

Ik ga zelf ook lesgeven, maar ik wil mijn tijd en energie vooral geven om de bediening van Peter en Vanessa te vermenigvuldigen in de levens van velen. Misschien ben jij wel degene die dat voorrecht zal krijgen. 

Ik ben zelf al sinds mijn bekering van bijna veertig jaar geleden verliefd op de Bijbel. In Albanië heb ik geleerd om complexe zaken op eenvoudige wijze te communiceren. Mijn lijf-tekst is 2 Timoteüs 2:2 en dat bleek ook zo te zijn voor Peter Steffens. Vandaar de naam van deze opleiding.