Bijbelleraren die zichzelf vermenigvuldigen

De naam van deze opleiding is ontleend aan 2 Timoteüs 2:2, waar Paulus zegt: "Wat je van mij gehoord hebt, in het bijzijn van veel getuigen, geef dat door aan mensen op wie je aan kunt en die bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten.”  Paulus heeft Timoteüs opgeleid en toegerust voor leiderschap en bediening. En hij geeft hem hier de opdracht dit net zo te doen bij anderen. Dit doorgeefprincipe noemen we ook wel het timoteüsprincipe.

Paulus geeft hier twee criteria voor selectie: zorg dat het betrouwbare mensen zijn waar je van op aan kunt en zorg dat dit mensen zijn die dit op hun beurt weer aan anderen zullen doorgeven. Dit heeft te maken met karakter en met bekwaamheid.

We willen dat onze studenten leren om zelfstandig met de Bijbel om te gaan. Ons verlangen is dat ze de Bijbel steeds beter gaan begrijpen en dat hun liefde voor de Bijbel steeds groter wordt. Zij zullen daardoor niet alleen sterker en steviger worden in hun geloof, maar ook leren om dit effectief en met wijsheid te communiceren in hun onderwijsbediening. Wij willen hen leren de vertaalslag te maken naar de hedendaagse tijd en cultuur - en om de diepte van Gods Woord op eenvoudige wijze voor iedereen begrijpelijk te maken.